marți, iulie 16, 2024

Rezultate BAC Constanța 2024. Notele, publicate pe edu.ro

Citeste si...

Rezultate BAC Constanța 2024. Absolvenții de liceu din Constanța care au susținut săptămâna trecută probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2024 află azi ce note au primit și dacă au promovat.

VEZI REZULTATE BACALAUREAT CONSTANȚA 2024!

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2024 s-au încheiat săptămâna trecută, dar candidații nu au scăpat de emoții. Astăzi, află rezultatele la Bac 2024 și dacă au promovat examenul de maturitate.

Rezultatele de la Bac 2024 în Constanța sunt afișate la avizierul școlii în care s-a dat examenul, pe pagina edu.ro – în secțiunea Rezultate Bacalaureat 2024 – și pe site-ul Inspectoratului Școlar Constanța.

Lista cu rezultatele, publicată de fiecare școală în parte și pe site-ul edu.ro, cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz.

Cum afli notele la Bac 2024 prin codul unic, pe EDU.RO

Rezultatele la Bac 2024 în Constanța sunt anonimizate din 2020 pentru a respecta directivele europene de protecție a datelor cu caracter personal. Fiecare candidat a primit un cod unic pe baza căruia va putea să verifice notele pe care le-a obținut la examen.

Pentru a afla rezultatele la Bac 2024, care vor fi afișate în format anonimizat (fără numele și prenumele candidatului), elevii vor folosi codul unic pe care l-au primit la începutul examenelor.

„Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de Bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia”, se precizează în metodologia de organizare a examenului de Bacalaureat de anul acesta.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de Bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de Bacalaureat, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz.

Astfel, elevii care vor să vadă ce rezultate au obținut la Bac 2024 trebuie să caute pe listele afișate la avizierele unităților de învățământ codul primit la prima probă a examenelor.

Candidații care vor să verifice notele online trebuie să acceseze secțiunea dedicată rezultatelor de pe site-ul bacalaureat.edu.ro și să introducă în căsuța corespunzătoare codul unic.

Ce rezultate trebuie să ai la Bac 2024 pentru a promova

După publicarea listelor, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații la rezultatele de la Bac 2024, în aceeași zi, până la ora 18.00. Contestațiile se soluționează în perioada 4-6 iulie 2024, iar rezultatele finale la Bac 2024 vor fi afișate în data de 7 iulie.

Pentru a fi declarat promovat la examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă susținută, iar media notelor la Bacalaureat trebuie să fie minimum 6.

Media la Bac 2024 se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe scrise. O veste bună pentru elevii care obțin media 5,99 la Bacalaureat este că aceasta va fi rotunjită la 6,00, deci candidații vor promova examenul.

Rezultate Bac 2024 pe județe

Rezultate BAC București 2024
Rezultate BAC Alba 2024
Rezultate BAC Argeș 2024
Rezultate BAC Arad 2024
Rezultate BAC Bacău 2024
Rezultate BAC Bihor 2024
Rezultate BAC Bistrița-Năsăud 2024
Rezultate BAC Botoșani 2024
Rezultate BAC Brăila 2024
Rezultate BAC Brașov 2024
Rezultate BAC Buzău 2024
Rezultate BAC Călărași 2024
Rezultate BAC Caraș-Severin 2024
Rezultate BAC Covasna 2024
Rezultate BAC Constanța 2024
Rezultate BAC Cluj 2024
Rezultate BAC Dâmbovița 2024
Rezultate BAC Dolj 2024
Rezultate BAC Galați 2024
Rezultate BAC Giurgiu 2024
Rezultate BAC Gorj 2024
Rezultate BAC Harghita 2024
Rezultate BAC Hunedoara 2024
Rezultate BAC Ialomița 2024
Rezultate BAC Iași 2024
Rezultate BAC Ilfov 2024
Rezultate BAC Maramureș 2024
Rezultate BAC Mehedinți 2024
Rezultate BAC Mureș 2024
Rezultate BAC Neamț 2024
Rezultate BAC Olt 2024
Rezultate BAC Prahova 2024
Rezultate BAC Satu Mare 2024
Rezultate BAC Sălaj 2024
Rezultate BAC Sibiu 2024
Rezultate BAC Suceava 2024
Rezultate BAC Teleorman 2024
Rezultate BAC Timiș 2024
Rezultate BAC Tulcea 2024
Rezultate BAC Vâlcea 2024
Rezultate BAC Vrancea 2024
Rezultate BAC Vaslui 2024

Calendarul afișării rezultatelor la Bac 2024, sesiunea iunie-iulie

Când se afișează rezultatele la Bac 2024, sesiunea iunie-iulie

8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00)
8 iulie 2024: depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00
9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor
12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

Cum se depun contestațiile la Bac 2024

După afișarea rezultatelor la Bac 2024 în Constanța, absolvenții nemulțumiți de notele obținute, pot face contestație.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Model cerere de contestație pentru Bac 2024

Model cerere de contestație pentru Bac 2024

Cum se calculează notele la Bac 2024

Potrivit metodologiei, fiecare lucrare este evaluată de către doi profesori evaluatori. În cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire.

În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori este mai mare de 1 punct, președintele comisiei de Bacalaureat nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării. După finalizarea recorectării lucrării, se elimină cea mai mare și cea mai mică notă și se face media dintre cele două rămase.

Cum se calculează notele la contestații la BAC 2024

După depunerea contestațiilor, se urmează aceeași pași ca și în cazul primei etape de notare. Dacă diferența dintre nota inițială și cea de după reevaluare este mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, lucrarea se resecretizează și este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori.

Nota finală se calculează și în acest caz prin eliminarea extremelor și apoi ca medie aritmetică a celor două note rămase. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Eliberarea diplomei de Bacalaureat

Diplomele de bacalaureat vor fi completate și semnate în termen de cel mult 10 zile de la terminarea examenului de Bacalaureat. Totuși, diplomele pot fi eliberate, la cerere, candidaților care au promovat examenului în sesiunea iunie-iulie 2024 înainte de afișarea rezultatelor finale, dar numai după finalizarea perioadei de depunere a contestațiilor.

Prioritate la eliberarea diplomei de bacalaureat au candidații care urmează să se înscrie în viitorul apropiat la unități de învățământ superior ce condiționează prezentarea acestui document.

Calendar Bac 2024 – sesiunea de toamnă 2024

15 – 22 iulie 2024: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

Calendarul probelor de evaluare a competențelor:

8 – 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
12 august 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
13 – 14 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

Calendarul probelor scrise:

19 august 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
20 august 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
21 august 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
22 august 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă Afișarea rezultatelor la sesiunea de toamnă

Când se afișează rezultatele la Bac 2024, sesiunea de toamnă

26 august 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00)
27 – 29 august 2024: Rezolvarea contestațiilor
30 august 2024: Afișarea rezultatelor finale

Supravegherea audio-video la Bacalaureat 2024

Sălile de examen și cele de multiplicare a subiectelor au fost supravegheate audio-video. Comisiile de Bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de Bacalaureat judeţene/Comisia de Bacalaureat a municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise.

În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen.

Ultimele Articole

Ce nu știați despre insolația la copii și cum îi puteți ajuta

Insolația este o urgență medicală care poate apărea la copii atunci când sunt expuși la temperaturi ridicate pentru o...
spot_img